Hei tīmatanga

>

Ko te whakatū rangapū

Ko te whakatū rangapū

Kia tika ai te whiriwhiri i te whenua Māori kia nui ōna huanga, ka kotahi atu a Tāmata Hauhā ki te whakatū rangapū ki te kaipupuri whenua, ki te tangata, ki ngā rōpū manatōpū, ki te whānau, ki ngā iwi/hapū rānei.

Ki te whakatū i tēnei rangapūtanga, he pai ki te whānau o Tāmata Hauhā ki te tūtaki ki te kaipupuri whenua kia mārama pū ki ō tūmanako, ki te kōrero i ngā āheinga ki te whakatupu i te whenua, tae noa ki te waihanga mai o tētehi mahere rautaki hei ārahi i a koe.  

Ko te nuinga o ā mātou kaimahi he kaipupuri whenua Māori, ā, e ngākau whakaute ana, e mārama ana hoki a Tāmata Hauhā i ngā tini herenga o ngā kaipupuri whenua e uaua ai te hui tahi i te wā kotahi ki te kōkiri i ngā mahi.

E wātea ana a Tāmata Hauhā ki te hui atu i ngā wā e pai ana ki te katoa, tae noa ki ngā mutunga wiki kia rangatira te tūtakitanga – kanohi ki te kanohi, tuihono rānei.  Ki te whakatū i tētehi rangapūtanga, kia kaua tētehi e mahue ki muri, ā, kia kuhu atu hoki ngā kaipupuri whenua ki roto i ngā whakataunga katoa o tēnā taumata, o tēnā taumata.

E mārama ana a Tāmata Hauhā me whakahāngai tā mātou titiro ki ō tūmanako, ā, koinei te take he hirahira ēnei tūtakitanga.  He wā ki a mātou ki te whakarongo ki a koe ki te kaipupuri whenua, ki ō whāinga me ngā mea e hiahiatia ana e tō whānau, kia āhei tātou ki te whiriwhiri i ngā mea katoa – pērā i te ahuone, ahuwhenua me te tupu rākau, tae noa ki tētehi mahere whakatū papakāinga.

He huihuinga hoki mō Tāmata Hauhā ki te tuari i ngā kōrero mō te waro hei kaikōkiri, ki te kaupare atu i ngā tini kōrero, ā, ki te whakamārama hoki i te whakamahinga o te waro ki te whakawhanake whenua hāhā – kaua hei kaihautū e hao ana i te whenua e wātea ana.

Ka mutu ēnei huihuinga, ka whakaritea e Tāmata Hauhā tētehi whakamātautau māraurau waro mō te whenua – karekau he utu mā te kaipupuri whenua.  Kātahi ka hoatu ki a koe ko ngā whiriwhiringa hei whakawhanake i tō whenua kia whai huanga i ngā whiwhinga waro e wātea ana mā te Kaupapa Hoko Puha.

HE WHENUA, HE TĀNGATA, HE TAURIKURA

He tāmata whenua, he whakapakari tāngata, he taurikura te otinga atu